درباره ی ما

 

اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان بزرگ ترین نهاد غیر دولتی و تنها تشکل فراگیر صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد.

 

ضرورت­ها و اهداف شکل­گیری

 

در سال ۱۳۸۸ و در شرایطی که سیاست های گوناگون و ناکارآمد دولتی در زمینه تامین مواد اولیه پلیمری واحدهای تولیدی صنعت پلاستیک کشور در سال های پیش از آن، صنعت پلاستیک را با تلاطم های فراوانی رو به رو کرده بود و بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعت پلاستیک کشور را به تعطیلی کشانده بود. تعاونی های تامین نیاز بزرگ و شناخته شده صنعت پلاستیک کشور تصمیم گرفتند با هدف هم افزائی توان تعاونی های تامین نیاز فعال در صنعت پلاستیک کشور و با اهداف زیر اقدام به ایجاد تشکلی قدرتمند و فراگیر در کشور نمایند:

 • انسجام بخشی و هم افزایی توان واحدهای تولیدی و تعاونی های تامین نیاز صنعت پلاستیک
 • مواجهه با مداخلات یک جانبه دولتی در صنعت پلاستیک
 • پر کردن خلا تشکل های صنعتی و نمایندگان واقعی تولیدکنندگان کشور در فرآیند تصمی گیری نهادهای دولتی
 • ممانعت از شکل گیری تصمیمات یک طرفه و صرفا تامین کننده منافع صنایع بزرگ پتروشیمی در نهادهای تصمیم گیر حاکمیتی

 

روند شکل گیری

پس از برگزاری جلسات هم اندیشی در اواخر سال ۱۳۸۸ و اوایل ۱۳۸۹ با حضور نمایندگان تشکل های صنایع پائین دستی با موضوع بررسی لزوم، اهمیت و چگونگی شکل دهی تشکلی فراگیر در صنایع پائین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این موضوع به صورت جدی و عملیاتی در جلسه ای در روز یکشنبه مورخ ۴/۷/۸۹، در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح و در جلسه ای که در تاریخ ۱۹/۰۷/۸۹ در محل تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران و با حضور نمایندگان ۹ تعاونی بزرگ تامین نیاز از ۵ قطب اصلی صنعت پلاستیک کشور –استانهای تهران، قم، یزد، اصفهان و خراسان رضوی-، مسئولین دفتر صنایع پائین دستی و برخی تشکل های دیگر صنعت پلاستیک برگزار شد به اتفاق آرای حاضرین در جلسه منتهی به شکل گیری «شورای هماهنگی تعاونی های تامین نیاز صنایع پلاستیک کشور» گردید. شورای هماهنگی از بدو شکل گیری رفع مسائل جاری و مهم صنعت را در دستور کار خود قرار داد و نهایتا با صدور مجوز وزارت تعاون در مرداد ماه ۱۳۹۰ و متعاقبا صدور آگهی تاسیس اداره ثبت شرکت ها در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۱، شورای مذکور در قالب «اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنعت پلاستیک» رسمیت حقوقی یافت.

 

ماموریت های اتحادیه

 • هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست های تعاونی های تامین نیاز، طراحی و راهبری اقدامات جمعی در صنعت
 • مشارکت در سیاستگذاری نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط

 

افق فعالیت های اتحادیه

 • سیاستگذاری، هماهنگ سازی و شکل دهی اقدامات جمعی در صنعت پلاستیک و پتروشیمی در زمینه توسعه کمی و کیفی صنعت و تامین نهاده ها و نیازهای مشترک واحدهای تولیدی صنعت پلاستیک و پتروشیمی کشور از جمله:
 • تامین و تولید مواد اولیه و تجهیزات وماشین آلات مورد نیاز اعضا و واحدهای تحت پوشش
 • ایجاد، توسعه و ساماندهی بازارهای داخلی و خارجی محصولات تولیدی اعضا و واحدهای تحت پوشش
 • برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی
 • مشارکت در تصمیم سازی، سیاستگذاری و برنامه ریزی صنعت پلاستیک و پتروشیمی از طریق تعامل مستمر با نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط
 • ایجاد یا مشارکت در نهادها و تشکل های تخصصی پشتیبان صنعت در زمینه هایی چون صادرات، فناوری، آمار و اطلاعات، سرمایه گذاری و …